logo

Założeniem było zwiększenie czytelności komunikatów dla pasażera. Przeskalowanie głównych oznaczeń, zaprojektowanie pakietu piktogramów.